Orientacja zawodowa
 
Orientacja zawodowa to przygotowanie uczniów do wyboru drogi zawodowej. Pojęcie to często używane jest zamiennie z pojęciem preorientacji zawodowej, którym zwykle określa się wstęp do właściwej orientacji zawodowej. Preorientacja jest wprowadzeniem w problematykę zawodoznawczą,
po której następuje orientacja zawodowa.