Awans zawodowy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

Rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - tekst ujednolicony

Ciekawe strony:

edu.info.pl  www.literka.pl   www.awans.net  www.awans.oswiata.org.pl  

Praktyczne rady - napisz do autora strony