Wiadomości

Koniec z cząstkowym zatrudnianiem nauczycieli 

9 maja Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy Karty Nauczyciela. W związku z tym 
od 1 wrzenia nauczyciele pracujący w zespołach szkół będą nawiązywać stosunek pracy w tych zespołach, a nie jak dotychczas, w jednej ze szkół wchodzących w skład takiego zespołu. Dlatego skończy się zatrudnianie nauczyciela w kilku szkołach, w wymiarze kilku godzin w każdej, jeśli należą one do tego samego zespołu szkół.
 

Na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek

Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli: