W lutym 2003 roku przeprowadziłam lekcję otwartą z przedmiotu Przedsiębiorczość w klasie III Liceum Technicznego o profilu ekonomiczno - administracyjnym. Z zaproszenia skorzystali : D. Naszkiewicz, W. Marczak, R. Przełomska, J. Sokołowska, A. Seredzińska, E. Frydrych, A. Staszczyk, W. Świerzbinowicz, K. Bziom, J. Krzykwa.

     Tematem lekcji była "Dokumentacja wynagrodzeń - sporządzanie listy płac.
Lekcja trwała 2 godziny lekcyjne, podczas których uczennice sporządzały praktycznie listę płac. Na lekcji wykorzystane były pomoce jak: druk listy płac, podręcznik, kalkulator, ołówek, foliogramy.

6.jpeg (12087 bytes)

5.jpeg (19538 bytes) 4.jpeg (15029 bytes)

     Lekcja została przeprowadzona zgodnie z planem metodycznym. Była to fajna zabawa w uzupełnianie rubryk. Najpierw zapoznały się z drukiem listy płac i występującymi pozycjami. Naliczyły wynagrodzenie dla najniższej płacy krajowej. W etapie końcowym mogły zweryfikować naliczone przez siebie składniki wynagrodzenia z wyświetlonym poprawnie wypełnionym foliogramem.
Uczennice były zainteresowane tematem, a kiedy miały wątpliwości na bieżąco je wyjaśniałyśmy. Pod koniec lekcji wśród uczennic przeprowadziłam ankietę pt." Karta samooceny lekcji przez ucznia". Z jej analizy wynika, że materiał był łatwy do opanowania. Lekcja była ciekawa ponieważ mobilizowane były ciągłym wykonywaniem obliczeń, podobał im się sposób w jaki została przeprowadzona.

3.jpeg (17968 bytes) 2.jpeg (16474 bytes) 1.jpeg (16428 bytes)

     Po lekcji, nauczyciele goszczący dyskutowali na temat wrażeń oraz sposobu jej przeprowadzenia, po czym wypełniali ankietę pt. " Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych"

Ewa Tyczkowska