Zapraszam do zapoznania się z prezentacją 

Prezentacja została przygotowana z myślą o uczniach klas pierwszych czteroletniego technikum samochodowego, oraz technikum samochodowego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej jako pomoc w nauczaniu przedmiotu mechanika techniczna. Pokaz ułatwia i uatrakcyjnia naukę i w sposób poglądowy przedstawia zagadnienie. Zastosowanie komputera sprawia że nauka jest ciekawsza a możliwość weryfikacji wiadomości w module utrwalającym umożliwia szybkie opanowanie wiedzy.

 

Prezentacja składa się z trzech części:

Wprowadzenie obejmuje podstawy teoretyczne wyznaczania i obliczania sił reakcji w belkach dwupodporowych obciążanych siłami skupionymi.

1.jpeg (33428 bytes) 2.jpeg (23114 bytes) 3.jpeg (28576 bytes)

W części drugiej prezentowane są dwa przykłady zastosowania arkusza kalkulacyjnego do obliczania sił reakcji dla płaskiego układu sił równoległych oraz dowolnego układu sił. 

Dwa arkusze zawierają przykładowe rozwiązania Trzeci  zawiera aktywne komórki umożliwiające wpisanie danych w polach zaznaczonych kolorami. Formułę do obliczenia sił reakcji tworzymy wpisując adresy komórek zamiast danych we wzorze.

7.jpeg (26097 bytes) 8.jpeg (46013 bytes)

Część trzecia jest testem sprawdzającym opanowanie wiadomości z zakresu obejmującego zagadnienia płaskiego układu sił równoległych i dowolnych. Jest to typowy test wyboru gdzie uczeń wybiera jedną spośród przedstawionych odpowiedzi klikając na prostokąt umieszczony obok niej. Jeśli odpowie prawidłowo przechodzi do następnego pytania, jeśli popełni błąd ukazuje się plansza informująca o tym fakcie i umożliwiająca powrót do pytania. Umożliwia to dotarcie do prawidłowej odpowiedzi i zweryfikowanie wiedzy.

5.jpeg (27090 bytes) 4.jpeg (19831 bytes) 6.jpeg (26515 bytes)

Opracowałem również wersję zawierającą test sekwencyjny pozwalający na ocenę wiedzy ucznia lecz ze względu na edukacyjny charakter prezentacji zrezygnowałem z jego publikacji w niniejszym opracowaniu. Osoby zainteresowane tą wersją proszę o przesłanie wiadomości na adres e-mail lanczkowskij@box.ids.pl

Aby prezentacja funkcjonowała konieczne jest środowisko WINDOWS (wersja 95 lub wyższa) 32 MB RAM , program Microsoft PowerPoint oraz procesor  Pentium 100 lub lepszy.

Jeśli korzystasz z Internet Eksplorera po kliknięciu napisu PREZENTACJA nastąpi ściągnięcie pliku, który można zapisać na dysku.

PREZENTACJA  

Jerzy Łanczkowski