Zapraszam do zapoznania się z prezentacją 

Prezentacja została przygotowana z myślą o uczniach klas pierwszych czteroletniego technikum samochodowego, oraz technikum samochodowego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej jako pomoc w nauczaniu przedmiotu mechanika techniczna. Pokaz ułatwia i uatrakcyjnia naukę.
 Proponuję nietypowe zastosowanie programu PowerPoint polegające na wykorzystaniu go do prezentacji ale także umożliwiającego użycia metod wykreślnych do rozwiązywania zadań z mechaniki technicznej. 

Opracowanie składa się z dwóch części:

Wprowadzenie obejmuje podstawy teoretyczne rozwiązywania kratownic metodą wykreślną.

kratow2.gif (8570 bytes) kratow3.jpg (30877 bytes) kratow4.gif (23523 bytes)

W części drugiej podaję sposób wykorzystania programu PowerPoint do kreślenia kratownicy i planu sił oraz określania wartości sił w prętach kratownicy. Prezentacja szczegółowo wyjaśnia sposób postępowania przy zastosowaniu metody wykreślnej. Zaletą tego programu jest możliwość dokładnego pomiaru długości odcinków bez użycia przyrządów pomiarowych.

kratow5.gif (14613 bytes) kratow6.gif (6497 bytes) kratow7.gif (5942 bytes)

Myślę, że zaproponowane rozwiązanie nie tylko ułatwi pracę na zajęciach ale i uatrakcyjni ich przebieg co spowoduje łatwiejsze przyswajanie wiadomości i wskaże inne zastosowanie komputera. Z moich doświadczeń wynika, że uczniowie szybciej opanowują zagadnienie a sprzęt ułatwia precyzyjne kreślenie.
Dodatkowo, uczeń może może zapisać wykonaną pracę na dyskietce i dokończyć w domu, lub wykonać ćwiczenie dla dowolnej innej kratownicy.

Aby prezentacja funkcjonowała konieczne jest środowisko WINDOWS (wersja 95 lub wyższa) 32 MB RAM , program Microsoft PowerPoint oraz procesor  Pentium 100 lub lepszy.
Jeśli korzystasz z Internet Eksplorera po kliknięciu napisu PREZENTACJA nastąpi ściągnięcie pliku, który można zapisać na dysku.

PREZENTACJA  

Jerzy Łanczkowski