Autor publikacji jest nauczycielem z wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Uczy przedmiotów branży mechanicznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach.

Wprowadzając techniki komputerowe w nauczaniu przedmiotów zawodowych zauważył łatwiejsze przyswajanie wiedzy przez uczniów i większe zainteresowanie omawianą tematyką.