Przedstawiam przykładowy konspekt lekcji z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania.

 Konspekt lekcji języka polskiego w klasie I liceum profilowanego

Temat: "Odróżnić udanie od prawdy"... o świętoszkach, szalbierzach, obłudnikach, bigotach ("Świętoszek" Moliera)

Cele lekcji:
Uczeń:
· wyjaśnia pojęcia: hipokryzja, bigoteria, szalbierz, cynizm, 
· omawia przyczyny ciągłego powodzenia szalbierzy, również współcześnie,
· wskazuje cechy Tartuffe'a i Orgona,
· dobiera odpowiednie argumenty i popiera je cytatami,
· rozumie pojęcie Deus ex Machina,
· czyta ze zrozumieniem.

Metody:
· dyskusja
· metaplan
· gorące krzesło
· elementy dramy
· praca w grupach
· burza mózgów


Materiały
· tekst "Świętoszka"
· Słownik wyrazów obcych
· Słownik frazeologiczny języka polskiego
· Teksty: "Dewotka" I. Krasickiego, "Na nabożną" J. Kochanowskiego
· Arkusz do metaplanu; karteczki samoprzylepne


Tok lekcji:
1. Rozmowa na temat kłopotów Moliera ze "Świętoszkiem" po wprowadzeniu nauczyciela.
2. O czym jest "Świętoszek"? - burza mózgów, np.

3. Podanie tematu lekcji.
4. Praca ze słownikami: objaśnianie pojęć, związków wyrazowych.
5. Dlaczego Tartuffe'owi udało się zawładnąć rodziną Orgona? 

Oczekiwane odpowiedzi:
Jak jest:
· Orgon zostaje zaślepiony pozorną pobożnością Tartuffe'a,
· przyjmuje go do domu,
· troszczy się o niego,
· ignoruje opinie członków rodziny na temat szalbierza,
· chce wydać za niego córkę,
· zapisuje mu swój majątek,
· powierza tajemnice,
· Tartuffe panoszy się w jego domu, burzy spokój, krytykuje, ocenia,
· Orgon zostaje oszukany, "uwiedziony".

Jak powinno być:
· Orgon powinien dostrzec, że Tartuffe to obłudnik,
· powinien poznać się na jego przewrotności,
· powinien posłuchać opinii rodziny,
· uwzględnić interesy swoich bliskich,
· troszczyć się o ich dobro.
Dlaczego nie jest tak, jak być powinno:
· bo Orgon jest naiwny, podatny na manipulacje, łatwowierny, despota, pewien swoich racji, nie kocha swoich bliskich, uważa, że ma monopol naprawdę, jest niezbyt inteligentny;
· bo Tartuffe jest chytry, doskonale zna ludzką psychikę, jest podstępny, nie przebiera w środkach, manipulator i intrygant.
Wnioski:
· należy być rozważnym w podejmowaniu decyzji,
· by nie dać się zmanipulować, trzeba uwzględniać opinie innych, nie traktować siebie jako instancję ostateczną,
· trzeba być przezornym, nie ulegać tanim komplementom, pochlebstwom mile łechcącym miłość własną,
· trzeba umieć odróżnić prawdziwe dobro od jego pozorów.
5. Zaprezentowanie pracy domowej z poprzedniej lekcji dotyczącej analizy wypowiedzi Kleanta (Akt I scena 6) - jak odróżnić pobożność prawdziwą od fałszywej.
6. W jakich poznanych wcześniej tekstach ukazano fałszywą pobożność?
7. Wywiad z Orgonem - gorące krzesło.
Pytania, np.
· Dlaczego dał się oszukać?
· Dlaczego chciał wydać córkę wbrew jej woli?
· Dlaczego nie posłuchał opinii najbliższych?
· Dlaczego powierzył łotrowi swój majątek i tajemnicę?
7. Zaprezentowanie grą twarzy charakteru Orgona i świętoszka - element dramy.
8. Praca domowa
· Wypowiedź pisemna: Kim mógłby być współczesny Tartuffe? (krótka)
· Praca na podstawie fragmentu tekstu: Niebezpieczeństwa łatwowierności i hipokryzji.

Jadwiga Jeleniewicz