Autorka prezentacji jest nauczycielem w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach.  
Z wykształcenia jest włókiennikiem ze specjalizacją odzieżownictwa. Uczy odzieżowych przedmiotów zawodowych w klasach technikum, liceum profilowanego i szkoły zasadniczej.

Mając doświadczenie wieloletniej pracy w przemyśle i szkole, widzi potrzebę zmian związanych z zastosowaniem techniki komputerowej w nauczaniu przedmiotów zawodowych.