Konkurs ortograficzny dla klas II-III szkoły podstawowej

 
Gminny Konkurs Ortograficzny „O żółtą żabkę” wzbudził duże zainteresowanie i wyzwolił wiele emocji zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Przygotowanie do konkursu wymagało od nich systematycznej i wytrwałej pracy, która w finale przyniosła znakomite rezultaty i pozwoliła na odniesienie sukcesu. Taka forma pracy nad poprawnością ortograficzną uczniów to nie tylko ćwiczenia, czasami uciążliwe, ale również wspaniała zabawa, umożliwiająca sprawdzenie swoich umiejętności i możliwości, kształtująca w uczniach współzawodnictwo, a także pozwalająca na nawiązanie współpracy między szkołami i nauczycielami. 
Zachęcam innych nauczycieli do korzystania z naszych doświadczeń i organizowania konkursów ortograficznych w swoich szkołach. 

II Gminny Konkurs Ortograficzny „O żółtą żabkę” dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej
Regulamin i sprawozdanie
Pliki w formacie PDF

Dyktanda i testy - etap szkolny konkursu ortograficznego – Grażyna Siłkowska
Plik w formacie PDF

Dyktanda i testy - etap międzyszkolny konkursu ortograficznego – Danuta Moroz
Plik w formacie PDF

Do wyświetlenia dokumentów w formacie PDF proponuję bezpłatny program Foxit Reader, który można pobrać ze strony producenta.
 

Danuta Moroz