Danuta Moroz

Autorka publikacji jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem 
w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pracuje na stanowisku nauczyciela konsultanta 
w Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach.